Placeringen

 

På Fritslavägen har vi ambitionen att hjälpa personer som inte med enkelhet kan bo på enheter i den egna kommunen.

Individen kan ha så stora behov att det krävs insatser och kunskap som är svåra att tillhandahålla på gruppbostad eller genom boendestöd. 

Fritslavägen boende möjliggör ett rikare liv även för den som lever med komplexa svårigheter, diagnoser eller problemskapande beteenden.

Vi vill att beslutet att bo på Fritslavägen är välförankrat hos individen. Vi deltar gärna vid planeringsmöten och SIP eller när kontakten kan behöva vara mer personlig.

Vi kommer gärna och träffar individen. Studiebesök ser vi som självklara. Det ger bättre förutsättningar för en framgångsrik placering om kontakten är etablerad redan före inflyttning.

Brukarens egna mål styr alltid samarbetet i vår verksamhet. Som team är alla insatta i individens svårigheter, hens behov av stöd men också vad personen vill uppnå. Hos oss tänker vi att individen är team-medlem, som ska påverka och styra utan att vi andra gör avkall på ramar och beslut från myndigheter eller det individen behöver för god livskvalitet.

Vi fokuserar på aktiviteter i såväl stad som skog och hemma på kammaren. Helt enkelt en strukturerad vardag med livskvalitet.

Det tror vi helhjärtat på!

Rum och reson

13 rum, två våningsplan, oändliga möjligheter

Fritslavägen boende totalrenoverades invändigt 2019. Allt är nytt och miljön präglas av ljus, trivsel och tillgänglighet. Varje klientrum har TV och eget kylskåp.

Personalen finns alltid nära till hands och de dagliga rutinerna är tydliga och lätta att märka.

Vi strävar efter planerade men personligt utformade aktiviteter - för att individer är olika.

Självklart är alla välkomna att vara med i köket, städa, fixa och dona - om man kan och det känns meningsfullt.

Normalitet låter kanske torrt och tråkigt men vi vet att när livet präglas av rutin och förutsägbarhet - då mår vi som bäst. Utöver masterschemats aktiviteter arbetar vår behandlare och pedagog med gruppaktiviteter. Det kan vara musik, skapande ex måla, kalas, resor och mycket mer.

Men inte bara...

Hen anger också syftet med aktiviteterna - för exempelvis, en promenad är inte bara en förflyttning. Det är motion, tid för samtal och en möjlighet att öva såväl sociala som motoriska färdigheter.

För ett aktivt och utvecklande liv erbjuds stöd och motivationsarbete. Hos oss kan man syssla med odling och gröna växter, friluftsliv, musik, fiske, konst och fysisk aktivitet - eller lugn samvaro, matlagning och egenvård.

Vill du veta mer eller göra en placeringsförfrågan?