Så här tänker vi...

1. Det finns alltid en nivå till...

- av förståelse för klienten

- av insatser - hur vi kan arbeta med klienten utifrån djupare analyser

- att engagera och motivera klienten

- av anpassning

- av samarbete och samverkan med andra huvudmän

2. Hur gör vi det?

- Team organiserade utifrån systemteoretisk och språksystemisk grund

- Strukturerad flexibilitet - vi håller, bär, bromsar och motiverar

- Klienten deltar i team minst en gång i månaden

- Aktiviteter med syfte - göra saker på riktigt ger riktig mening

- Utvärdering av målen tillsammans med klienten - en gång i veckan

- Agerar samordnande och rådgivande som om vi var huvudman

Vår vision

Genom bred kompetens och strukturerad flexibilitet, skapar Fritslavägen boende individanpassade insatser.

Tillsammans står vi för mod och stöttning3. Med målet att...

- aldrig behöva skriva ut klienten på grund av problemskapande beteenden eller uttryck för dåligt mående

- Låta individen växa förbi en tänkt potential. Med bibehållen värdighet och människovärde i en jämställd relation