Transparensredovisning

Om företaget

Fritslavägen boende AB är ett aktiebolag och vi driver ett boende med psykiatrisk inriktning. Vi har cirka 20 tillsvidareanställda medarbetare..

Medarbetare

Medelantalet årsarbetare 2019/2020 var noll men nystart under 2021 resulterar i ca 20 nyanställningar. 2022 är antalet årsarbetare 19 plus vikarier.

Fritslavägen boende AB  är medlem i Vårdföretagarna och följer kollektivavtalet för Bransch E.

Inom företaget arbetar olika specialistkompetenser bland andra psykolog, olika terapeuter bla drogterapeut (12-steg) och familjebehandlare med traumakompetens, personalhandledare, sjuksköterskor, lärare, behandlingspedagog, mentalskötare med flera. Fritslavägen boende AB arbetar löpande med kompetensutveckling.


Sjuktal:

Då vi startar upp under 2021 finns inga sjuktal att redovisa.

Kvalitetsarbete 

Fritslavägen boende AB:s målsättning är att vara ett pålitligt och självklart val för kunder och beställare med höga kvalitetskrav. För att leva upp till både deras och våra egna högt ställda förväntningar, genomför vi ett kontinuerligt, systematiskt och genomgripande och kvalitetsarbete.

Vi har kvalitetsledningssystem från AddSystem