Placeringsnivåer

Grundnivå

Fritslavägen boende tror på transparens när det gäller kostnader. Därför har vi en grundnivå som innehåller alla insatser. Boende, mat, strukturerad genomförandeplan och aktiviteter, ADL-stöd, motivationsarbete, höjande av funktionsnivå och så vidare. Om klienten behandlas av någon av våra terapeuter, ingår även det i grundpriset.

I grundpriset ingår även kartläggning av behov och vilka strategier som fungerar. Både klientens egna som personalens arbetssätt. Analys genom Team osv.

Pris:

4200 till 4500 per dygn.

Tillägg

I Vissa fall eller perioder är det nödvändigt med förstärkta eller extra anpassade resurser kring klienten. När sådana behov uppstår, är det självklart att handläggaren ska förstå och kunna besluta om insatser från en tydlig beskrivning. Det är den faktiska personalkostnaden som redovisas och debiteras. Allt för att handläggaren ska kunna redovisa kostnad kopplad till behov och insats.