Det finns alltid en nivå till

Fritslavägen är högspecialiserat på psykiatriska diagnoser, tillstånd och behov som kräver speciell kompetens och förmåga. Vår kompetens och erfarenhet är hög och bred. Den spänner över flera områden relevanta för en anpassad vård

Vi utgår från att det alltid finns en nivå till. 

En nivå till av förståelse, problemlösning, nyfikenhet och kreativitet för att nå, förstå och hjälpa.

Samma sak gäller de mål vi sätter upp tillsammans med klienterna.

Det finns alltid en nivå till, ett nästa steg eller en ytterligare förbättring att sträva efter.


Åldrar: 21-50 år

Målgrupp: Komplexa psykiatriska syndrom bland annat psykos, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar och NPF. Samsjuklighet och substansanvändning

Vi strävar efter drogfrihet och försöker göra eventuella återfall till utgångspunkter för lärande, men de kan också bli grund för utskrivning

Lagrum: SoL 7. 1. 3, ÖPT och LRV

Plats: Kinna, 30 minuter från Borås eller Kungsbacka och 50 minuter från Göteborg

Vi strävar efter 

Varje människas lika värde, i en trygg miljö. Som tillåts utvecklas och växa, tillsammans med andra, utifrån egen förmåga – och kanske till och med förbi en tänkt potential.

Fritslavägen erbjuder

  • Liten enhet - 13 platser
  • Hög personaltäthet - dygnet runt
  • Ramar - tydliga, dynamiska och mänskliga
  • Alternativ till inneliggande vård - i boendeform
  • Psykiatrisk och psykologisk expertis i kombination med pedagogik och medicinsk kompetens
  • Möjlighet till terapi och behandling
  • Stöd i det egna hemmet


Framgång - mål på riktigt

  • Mål är bara användbara om de är tillräckligt tydliga.
  • APIB anger exakta mål, i mätbara värden. Inte som tillstånd, ex nykterhet. På så sätt vet individen och handläggaren när framgången är ett faktum - på riktigt.
  • Målformulering är ett av våra expertområden på Fritslavägen.

Vår vision

Genom bred kompetens och strukturerad flexibilitet, skapar Fritslavägen boende individanpassade insatser.

Tillsammans står vi för mod och stöttning

Behöver du kontakta oss?