Hem övrig heldygnsvård

Ålder:       21-50 år

Målgrupp: Psykos, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar,

                    multidiagnos, samsjuklighet, substansanvändning

                    och missbruk - vi strävar efter drogfrihet och återfall

                    kan leda till utskrivning.

Lagrum:     SoL, 7. 1. 3, ÖPT och LRV

Plats:          Kinna, 30 minuter från Borås eller Kungsbacka och 50

                    minuter från Göteborg.

Fritslavägen erbjuder

  • Liten enhet - 13 platser
  • Hög personaltäthet - dygnet runt
  • Ramar - tydliga, dynamiska och mänskliga
  • Alternativ till inneliggande vård - i boendeform
  • Psykiatrisk och psykologisk expertis i kombination med pedagogik och medicinsk kompetens
  • Möjlighet till terapi och behandling
  • Stöd i det egna hemmet


Framgång - mål på riktigt

  • Mål är bara användbara om de är tillräckligt tydliga.
  • APIB anger exakta mål, i mätbara värden. Inte som tillstånd, ex nykterhet. På så sätt vet individen och handläggaren när framgången är ett faktum - på riktigt.
  • Målformulering är ett av våra expertområden på Fritslavägen.